logo

kontrola dostępu do budynków rządowych

Szacuje się, że w sektorze publicznym pracuje około 5,7 mln osób w oddziałach administracji centralnej i lokalnej. Budynki, w których pracują ci ludzie, często mieszczą ogromne siły robocze, a także prywatne dane o osobach, takie jak adresy, informacje kontaktowe, dokumentacja opieki zdrowotnej i dane finansowe. Dlatego tak istotne jest, aby obiekty te były chronione przez niezwykle solidne zabezpieczenia. Każde naruszenie budynku lub jego systemów miałoby katastrofalne skutki.

Przy tak wielu osobach przychodzących i wychodzących oraz tak znaczącym wymogu bezpieczeństwa, znalezienie równowagi między ochroną a wygodą w kontroli dostępu do budynków rządowych może być wyzwaniem. Sektor publiczny jest niezwykle hierarchiczny, a różne grupy osób mają dostęp do różnych części budynku w zależności od pełnionej funkcji. Skuteczny system kontroli dostępu musi ułatwiać zarządzanie tak złożonymi wymaganiami.

Skuteczna ochrona danych osobowych obywateli
Solidne protokoły wejścia dla dużych grup pracowników
Proste, codzienne zarządzanie systemem
A black plastic keypad is mounted on a white wall with blue illuminated keys. A person's hand holding a white access card is reaching out to present the card to the keypad for access control validation

Połączenie bezpieczeństwa i wygody

ATRIUM to platforma kontroli dostępu online, która oferuje elastyczność i wygodę w przypadku instalacji zarówno małych, jak i dużych, do 500 drzwi i 10 000 użytkowników. Dzięki innowacyjnemu grupowaniu pojedynczych drzwi w większe obszary można szybko i łatwo przypisać użytkowników tylko do tych stref budynku, do których mają uprawnienia. Innymi słowy, użytkownik określa, kto gdzie i kiedy może wejść. Niekiedy w przypadku dużych grup pracowników konieczne jest dostosowanie uprawnień do dostępu w związku ze specjalnymi okazjami, różnymi harmonogramami pracy czy dniami wolnymi od pracy. W przyjaznym dla użytkownika interfejsie systemu ATRIUM można to ustawić za pomocą kilku prostych kliknięć.

Wybór właściwych poświadczeń

Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów poświadczeń. Począwszy od tradycyjnych, fizycznych danych uwierzytelniających, takich jak karty i identyfikatory, po zasilane przez Bluetooth dane uwierzytelniające ze smartfonów oraz dane biometryczne, takie jak odciski palców i rysy twarzy. Wybierając odpowiedni rodzaj poświadczeń dla swojego systemu, należy wziąć pod uwagę:

  • Czynnik wygody dla codziennych użytkowników
  • Wymagany poziom technologii bezpieczeństwa
  • Ryzyko związane z każdym rodzajem poświadczenia
  • Obciążenie administratora związane z zarządzaniem systemem

Szyfrowanie end-to-end

Kontrola dostępu do budynków rządowych chroni wrażliwe dane i drogi sprzęt. Bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet. KRYPTO to ultrawysoko zabezpieczona wersja systemu kontroli dostępu ATRIUM, wyposażona w szyfrowanie end-to-end, dzięki któremu klonowanie kart należy do przeszłości.

System KRYPTO automatycznie generuje unikalne klucze uwierzytelniające, zapewniając, że tylko uprawnione osoby mogą uzyskać dostęp do danego obszaru. Budynek jest chroniony, użytkownicy są chronieni, a dane przekazywane z poświadczenia do czytnika, czytnika do kontrolera i kontrolera do serwera są chronione.

Jak to działa

Komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami systemu KRYPTO jest ukrywana za pomocą szyfrowania AES. Jest to rodzaj szyfru, który został wybrany przez rząd USA jako preferowana metoda szyfrowania danych.

Na przesyłane dane nakładany jest algorytm, który ukrywa ich prawdziwe znaczenie. Siła szyfrowania AES tkwi w samej liczbie przekształceń danych podczas procesu szyfrowania. Przeniknięcie klucza AES256 przy użyciu obecnej technologii zajęłoby miliardy lat.

biometric fingerprint identification access control

Rozwiązania biometryczne

Technologia wykorzystująca integralne części ludzkiego ciała, takie jak rysy twarzy czy odciski palców, do identyfikacji i uwierzytelniania osób staje się coraz bardziej popularna. Poprzez dodanie elementu biometrycznego do systemów kontroli dostępu, budynki rządowe mogą poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć dokładność raportowania.