logo

K1

Szyfrowany czytnik MIFARE DESFire EV2 o wysokim poziomie bezpieczeństwa

Ref: K1

Czytnik K1 Krypto, to czytnik kart zbli?eniowych o najbardziej zaawansowanej technologii pod k?tem bezpiecze?stwa odczytu i transmisji danych.

Czytnik KRYPTO K1 Mifare DESFire EV2 z po?wia

Przewiń, aby dowiedzieć się więcej

Główne cechy

  • Czytnik K1 Krypto, to czytnik kart zbli?eniowych o najbardziej zaawansowanej technologii pod k?tem bezpiecze?stwa odczytu i transmisji danych.
  • Czytnik KRYPTO K1 Mifare DESFire EV2 z po?wiadczeniami CDVI EV2 dzia?a od razu po wyj?ciu z pude?ka. Dzi?ki czemu inaczej jak w przypadku podobnych czytników, nie wymaga ?mudnego i skomplikowanego programowania!
  • Fabrycznie zaprogramowany, unikalny w bran?y bezpieczny protokó? i klucze szyfruj?ce CDVI, zapewniaj? kompleksowe szyfrowanie AES128 mi?dzy kart?, a czytnikiem oraz AES256 mi?dzy czytnikiem, a kontrolerem drzwi A22K.
  • Zgodnie z PL-EN 60839-11-1 znajduje zastosowanie dla 4. stopnia ochrony (Grade 4) - budynki posiadaj?ce infrastruktur? krytyczn?