logo

Uw vingerafdrukken zijn uniek voor u. De kans dat iemand anders dezelfde vingerafdrukken heeft als u is 1 op 64 biljoen. Het maakt niet uit hoe nauw u verwant bent, hoe gelijk u er in de rest van uw lichaam uitziet; zelfs eeneiige tweelingen hebben compleet verschillende vingerafdrukken. Het patroon van ribbeltjes en draaikolkjes is ook ongelooflijk gedetailleerd, blijft in wezen hetzelfde gedurende iemands leven en raakt niet gemakkelijk beschadigd. Al deze factoren maken vingerafdrukken ideaal als een unieke marker van iemands identiteit.

Vingerafdrukken worden al eeuwenlang voor identificatiedoeleinden gebruikt. In het oude Bablyon, rond 200 voor Christus, gebruikten de mensen vingerafrdukken om contracten te ondertekenen. In Arabia, China, Europe, and Greece, archeologists have found evidence of fingerprints used as a means of identification and authentication. In Arabië, China, Europa en Griekenland hebben archeologen bewijzen gevonden van het gebruik van vingerafdrukken als identificatie- en authentificatiemiddel. In 1788 schreef de Duitse anatoom Johann Christoph Andreas Mayer – de eerste Europeaan die deze bevinding publiceerde – een artikel waarin hij de uniciteit van vingerafdrukken van mensen erkende.

A green fingerprint reader mounted on a door with an outstretched woman's hand placing her index finger on the reader's sensor

Wie gebruikt vingerafdrukherkenning?

Vanwege het unieke karakter van vingerafdrukken en het feit dat voor de overgrote meerderheid van de mensen hun vingerafdrukken hun leven lang onveranderd en onbeschadigd blijven, worden deze biometrische gegevens in veel verschillende contexten gebruikt. Een van de meest voorkomende plaatsen waar vingerafdrukherkenning nu te vinden is is op uw smartphone. Apple beweert dat er wereldwijd 1 miljard iPhone gebruikers zijn en dat een groot deel van die toestellen is uitgerust met Touch ID. Andere veelgebruikte toepassingen van vingerafdrukauthenticatie zijn:

 • Politie en rechtshandhaving
 • Tijdregistratie en aanwezigheidsregistratie op het werk
 • Transactieautorisatie in het bankwezen
Uniek patroon van ribbels en indrukken
Consistente identificatie gedurende het hele leven
Zeer nauwkeurige identificatie en beveiliging

Hoe werkt vingerafdrukidentificatie?

Er zijn verschillende methoden om vingerafdrukinformatie vast te leggen, te vergelijken en te verifiëren. Vingerafdrukken kunnen worden onderverdeeld in twee soorten:

 • Exemplaarafdrukken. Dit zijn afdrukken die rechtstreeks van de vingers van de betrokkene worden genomen door het oppervlak van de vingertop af te drukken of te scannen.
 • Latente afdrukken. Dit zijn afdrukken van de vingerafdrukken die op andere oppervlakken zijn achtergebleven. Door de natuurlijke vochtigheid en oliën in de menselijke huid laten we bij aanraking van andere oppervlakken sporen van die stoffen achter die overeenkomen met de patronen van onze vingerafdrukken. Latente vingerafdrukken worden meestal verzameld door forensische wetenschappers voor rechtshandhavingsdoeleinden.

Vingerafdrukgegevens vastleggen

Traditioneel worden vingerafdrukken als voorbeeld genomen en geregistreerd door de vinger van de betrokkene op een inktkussen te rollen en vervolgens tegen een vel papier te drukken. Deze methode werd in 1901 door de politiedienst Scotland Yard in Londen toegepast om criminelen te identificeren. Het duurde niet lang voordat Amerikaanse politiediensten deze methode als standaardpraktijk invoerden.

Naarmate de technologie voortschreed, is het live scannen door een digitale lezer de meest betrouwbare en nauwkeurige methode geworden om vingerafdrukken vast te leggen. De nauwkeurigheid van de afdruk die in een digitaal systeem wordt geregistreerd is van vitaal belang, omdat dit de belangrijkste bepalende factor is voor de algehele doeltreffendheid van het gebruikte identificatiesysteem.

Hoe worden vingerafdrukpatronen geauthenticeerd?

Het unieke patroon van richels, valleien en draaikolken waaruit vingerafdrukken zijn opgebouwd, is tot in het kleinste detail bestudeerd. Er zijn drie basispatronen:

 • Boog. De ribbels beginnen aan één kant van de afdruk, gaan in het midden omhoog om een boog te vormen, en gaan verder naar de andere kant van de afdruk.
 • Lus. De richels beginnen aan één kant van de afdruk, buigen in het midden rond, en eindigen aan dezelfde kant van de afdruk.
 • Werveling. De ribbels vormen concentrische cirkels rond een middelpunt op de afdruk.

Naast deze basispatronen bestaan vingerafdrukken uit minutiae: minuscule kenmerken van de ribbels van de vingerafdruk zelf die bijdragen tot het unieke karakter van de patronen van elke afdruk. Het gaat onder meer om een Y-vormige splitsing van een ribbel, een „eiland”-ribbel die een lijntje of puntje is tussen twee andere ribbels, en een „brug” die tussen twee parallelle ribbels loopt.

Hoe werken vingerafdrukscanners?

Wanneer een vingerafdrukscanner de vinger van een persoon te zien krijgt, identificeert hij de patronen en minutiae op de afdruk en vergelijkt die met zijn database om na te gaan of ze overeenkomen met een geregistreerde gebruiker. Voor het scannen van vingerafdrukken is een breed scala van verschillende technologieën beschikbaar, waaronder:

 • Optische sensoren die gebruik maken van een digitale camera.
 • Capacitieve/CMOS sensoren die gebruik maken van elektrische stromen.
 • Ultrasone sensoren die gebruik maken van geluidsgolven met een hoge frequentie.
 • Thermische sensoren die gebruik maken van verschillen in oppervlaktetemperatuur tussen de richels en de dalen van de afdruk.

Vingerafdrukidentificatie in toegangscontrole

Vingerafdrukidentificatie is bij uitstek geschikt voor toegangscontrolesystemen. Vingerafdrukken zijn een uniek identificatiemiddel dat relatief gemakkelijk kan worden vastgelegd, gescand en geverifieerd, en bieden zowel veiligheids- als efficiëntievoordelen voor een groot aantal omgevingen.

 • Elimineer de behoefte aan traditionele plastic kaarten die gemakkelijk verloren, beschadigd of gestolen kunnen worden, en die een constante aanvulling van de voorraad vereisen.
 • Meer gebruiksgemak voor gebruikers die geen kaart meer hoeven mee te nemen of een code uit het hoofd hoeven te leren.
 • Verhoog de veiligheid door ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot een bepaald gebied; het delen van kaarten behoort tot het verleden!

ievo vingerafdruklezers

ievo biometrische vingerafdruklezers zijn ontworpen om hoge prestaties te combineren met hoge veiligheid. Bedoeld voor naadloze integratie in een breed scala van toegangscontrole en tijdregistratie systemen, brengen ievo vingerafdruklezers voordelen van zowel gebruiksgemak als krachtige next-generation technologie samen.

De ievo ultimate™ lezer maakt gebruik van een eersteklas sensor voor multispectraal beeld. Deze hoogwaardige module scant zowel het oppervlak als de ondergrond van vingerafdrukken, waardoor de vastgelegde beelden zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk zijn.

Vanuit het oogpunt van gegevensbeveiliging zijn ievo-lezers ongeëvenaard. Wanneer de vinger van een proefpersoon voor de eerste keer wordt aangeboden, scant de lezer eerst een digitaal beeld van de afdruk. Vervolgens worden tot 100 minutiae-kenmerken binnen de afdruk geïdentificeerd. Deze minutiae worden geëxtraheerd en via een geavanceerd algoritme als een eigen sjabloon opgeslagen op de aparte ievo interface kaart. Het originele beeld van de vingerafdruk wordt gewist, en kan niet opnieuw worden gemaakt door reverse-engineering van het sjabloon.

Geen gegevens of sjablonen opgeslagen op de ievo-lezer
Optionele liveness detection-functie om spoofs te voorkomen
Optionele AES-encryptie van gegevensoverdrachten

Geïnteresseerd in oplossingen voor vingerafdrukherkenning?

Ontdek nu het ievo-assortiment, met opties voor binnen- of buiteninstallaties, hoge beveiligingskenmerken, de beste sensoren in zijn klasse en naadloze integratie.