logo

SIE

Podtynkowy sygnalizator świetlny z przyciskiem wywołania

Ref: F0533000013

Semafor s?u?y do informowania u?ytkowników o stanie ?luzy, a dok?adnie wej?cia/wyj?cia. Kolor zielony oznacza – mo?na otworzy? drzwi, czerwony – drzwi zamkni?te.

Przewiń, aby dowiedzieć się więcej

Główne cechy

  • Sygnalizacja LED
  • Przycisk przywo?awczy
  • Åšruby wandaloodporne