logo

SASIC

Kontroler ?luzy

Ref: F0527000014

SASIC - System ?luzy, jest rozwi?zaniem specjalistycznym, którego zadaniem jest fizyczna ochrona dost?pu do budynku/pomieszczenia poprzez wydzielenie izolowanej strefy, ograniczonej dwoma dr

Przewiń, aby dowiedzieć się więcej

Główne cechy

  • Panel konsoli lub konsole wirtualna (oprogramowanie).
  • Programowanie za pomoc? komputera.
  • Opcjonalnie: modu? odbiornika RF umo?liwia bezprzewodowe sterowanie ?luz? za pomoc? zdalnego nadajnika (pilot, przycisk).
  • Kontroler ?luzy z zasilaczem i ?adowark? dla baterii buforowej.
  • Panel sterowania (podstawowy i wtórny).
  • Pomocniczy czytnik kart.
  • Zdalnie sterowana kontrola otwierania.
  • Semafory z sygnalizacj? LED z przyciskiem wywo?ywania lub bez niego.