logo

Wat is vergrendelen?

Laten we eenvoudig beginnen. Sloten zijn apparaten die een deur of ingang vergrendelen en daardoor de toegang blokkeren. Er zijn enorm veel verschillende soorten sloten in de wereld, elk met zijn eigen voor- en nadelen. De meeste mensen zijn vertrouwd met mechanische sloten, zoals die meestal worden gebruikt op de buitendeuren van huizen. Deze worden bediend met een fysieke sleutel of hendel die een ontgrendelmechanisme in het slot activeert.

Elektronische sloten daarentegen worden bediend met elektrische stroom. Er zijn verschillende soorten elektronische sloten die verschillende methoden gebruiken om de deur te beveiligen. Dit zijn onder andere magneten, metalen sluitplaten en gemotoriseerde sloten.

Voordelen van elektronische sloten

Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van elektronische sloten in plaats van mechanische sloten. Zo is er bijvoorbeeld geen fysiek sleutelgat in een elektrische sluitplaat of magneetslot, waardoor het slot niet kan worden opengebroken. Elektronische sloten zijn ook geautomatiseerd, terwijl men bij een traditioneel slot moet onthouden om het slot te vergrendelen, waardoor de kans op menselijke fouten groter is.

Elektronische sloten zijn ontworpen voor gebruik met toegangscontrolesystemen. Dit kunnen online of standalone systemen zijn. Het belangrijkste voordeel van toegangscontrole is dat het eenvoudig is om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot zones met beperkte toegang. Het is duur en tijdrovend om nieuwe sleutels voor elke persoon die er een nodig heeft aan te maken, en bovendien moeilijk om bij te houden wie welke sleutels heeft. Met elektronische sloten en een toegangscontrolesysteem kunnen gebruikers en hun identificatiegegevens gemakkelijk worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.

Een ander voordeel van elektronische sloten is de controle en zichtbaarheid die ze bieden. Wanneer een deur wordt geopend met een traditioneel slot en sleutel, is niet te zien wie de deur heeft gebruikt en wanneer. Elektronische sloten kunnen worden beheerd en er kan een logboek worden bijgehouden waarin precies wordt bijgehouden wie er op bepaalde tijdstippen een ruimte in- of uitgaat.

Waarom kiezen voor elektronische sloten?

  • Slot kan niet fysiek worden opengebroken
  • Automatische vergrendeling – minder kans op menselijke fouten
  • Alleen bevoegde personen kunnen naar binnen
  • Betere zichtbaarheid en controle
  • Tijd- en aanwezigheidsregistratie
  • Visueel afschrikmiddel voor criminelen
A side view of a glass entrance door to an office, with many people walking towards it, slightly blurred to show the speed of their movement

Soorten elektronische vergrendeling

Er zijn vier hoofdtypen elektronische vergrendelingen:

Elk gebruikt een andere methode om de deur beveiligd te houden. Elk heeft zijn eigen voor- en nadelen en verschillende sloten zijn beter geschikt voor verschillende deuren en gebouwen. Download onze brochure voor een eenvoudig overzicht:

Hoe werken elektromagnetische sloten?

Elektromagnetische sloten bestaan uit twee hoofdonderdelen: een elektromagneet en een ankerplaat. De ankerplaat is bevestigd aan de deurvleugel zelf, terwijl de magneet is bevestigd aan het deurkozijn. Wanneer stroom wordt toegevoerd en er elektrische stroom door het circuit loopt, gaat de magneet aan en creëert een krachtig magnetisch veld. De ankerplaat wordt sterk aangetrokken door de magneet, en deze aantrekkingskracht houdt de deur gesloten. Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, valt het magnetisch veld weg en kan de deur vrij worden geopend.

Elektromagnetische sloten zijn bijzonder geschikt voor nooduitgangen en branddeuren die in geval van nood vrij moeten kunnen bewegen, en voor glazen deuren waarop geen elektrische sluitplaten kunnen worden gemonteerd.

Hoe werken elektrische sluitplaten?

Elektrische sluitplaten bestaan uit twee hoofdcomponenten: een elektrische dagschoot en een frontplaat. Er zijn zowel ruststroom als arbeidsstroom modellen, die in wezen verschillen naargelang de sluitplaat wordt geactiveerd wanneer de stroom wordt ingeschakeld of wanneer de stroom wordt uitgeschakeld.

De sluitplaat wordt met de frontplaat in het deurkozijn gemonteerd en vangt de grendel op die in het deurblad zit. Wanneer de sluitplaat wordt geactiveerd door het aan- of uitschakelen van de stroom, klapt hij terug om de grendel in het deurblad vrij te geven en de deur te openen.

Sluitplaten zijn nuttig in een aantal situaties waarin andere soorten sloten niet geschikt zijn:

  • Ingangen met één deur waarbij de schoot en de bedrading zich binnen het kozijn bevinden.
  • Deblokkering in combinatie met automatische deuropeners.
  • Nooduitgangen waar een ruststroom slot nodig is.

Hoe werken Pengrendels?

Pengrendels of motorsloten sloten zijn een soort elektronische sloten die gebruik maken van elektrische stroom om een grendel in het slot te duwen. Gewoonlijk worden deze in de deurvleugel zelf geïnstalleerd en wordt de voorplaat in het deurkozijn gemonteerd.

Een solenoïde is een soort elektromagneet. In een pengrendel is het deze elektromagneet die wordt gebruikt om het slot in zijn houder te werpen en weer terug. Pengrendels kunnen fail safe of fail secure zijn, afhankelijk van het feit of de deur wordt vergrendeld of ontgrendeld wanneer er stroom wordt toegevoerd of afgenomen.

Pengrendels kunnen worden gebruikt op houten, metalen of stalen deuren en kunnen in de lange zijde van de deur of in de korte bovenzijde van de deur worden aangebracht. Als een deur erg smal is in de diepte, kan een pengrendel in opbouwmontage ideaal zijn waar een elektromagneet of een elektrische sluitplaat ongeschikt zou zijn.

Hoe werken shearlocks?

Shearlocks zijn een soort elektronische sloten die een elektromagnetisch slot combineren met een mechanische vergrendeling. Wanneer er stroom op de elektromagneet wordt gezet, creëert deze een magnetisch veld dat een sterke aantrekkingskracht uitoefent op de ankerplaat. Wanneer de deur wordt vergrendeld, schuift bovendien een grendel van de deur in de houder, die ofwel in het deurkozijn ofwel in het plafond boven de deur kan worden aangebracht.

Door de combinatie van de elektromagneet en de mechanische vergrendeling is de houdkracht van shearlocks vaak zeer hoog. Vanwege de grendel moeten de twee zijden van het shearlock echter exact en perfect op elkaar zijn afgestemd om het slot te laten werken. Na verloop van tijd is het gebruikelijk dat deuren, kozijnen en de onderdelen van het slot niet meer goed uitgelijnd zijn, waardoor de shearlock niet meer werkt zoals verwacht. Dan moeten de deur of het slot eventueel bijgeregeld worden.

A locked padlock sits on top of a laptop computer to represent cyber security

Arbeidstroom of Ruststroom?

Elektronische sloten kunnen zowel fail safe als fail secure zijn. Sommige types zijn definitief het een of het ander, zoals elektromagnetische sloten, die van nature ruststroom of fail secure zijn. Andere, zoals elektrische sloten, kunnen het een of het ander zijn of instelbaar afhankelijk van de behoeften van het project.

Ruststroom betekent dat het slot opengaat als de stroom wordt uitgeschakeld. Ruststroom sloten worden vooral gebruikt om in noodgevallen een veilige vluchtweg te garanderen, want als de stroom uitvalt, zal de deur vrij kunnen draaien en mensen in staat stellen naar buiten te gaan.

Arbeidsstroom betekent dat het slot opengaat als de stroom wordt ingeschakeld. Als de stroom uitvalt, blijft de deur dus vergrendeld en blijven de goederen binnen beschermd.

Smartphone access control credentials

Ontworpen voor naadloze compatibiliteit

CDVI-sloten zijn speciaal ontworpen om samen te werken met onze andere oplossingen, waaronder ATRIUM online toegangscontrole. ATRIUM, een eenvoudige, flexibele en betaalbare oplossing voor maximaal 500 deuren, maakt netwerkbeveiliging eenvoudig.

Vergrendelingstermen die u moet kennen

HOUDKRACHT

De houdkracht is meet eenheid voor de sterkte van een slot. Het wordt gemeten in kilogram en geeft de hoeveelheid gewicht aan die nodig is om het slot te breken.

DEURSTATUS

Sloten die de deurstatus kunnen zien, zijn uitgerust met een terugmeldcontact. Monitoring maakt tracking en nauwkeurige rapportage van de deurstatus vanop afstand mogelijk.

OPBOUW/INBOUW

Opbouwsloten worden gemonteerd bovenop de bestaande fysieke infrastructuur zoals deuren en deurkozijnen. Inbouwsloten worden ingebouwd in de deur of het kozijn.

ENKEL/DUBBEL

Enkele elektromagneten bestaan uit slechts één bekrachtigde magneet. Dubbele elektromagneten hebben twee aangedreven magneten in dezelfde behuizing, waardoor de houdkracht van het slot verdubbelt.

BRANDGEKEURD

De brandklasse is een certificering voor sloten die gedurende een bepaalde tijd bestand zijn tegen vuur. In het België en Nederland zijn EN1634-1 en EN14846 de meest voorkomende voorschriften voor brandclassificatie.

ZIJDELINGSE HOUDKRACHT

Zijdelingse belasting of voorbelasting is de kracht die op de houder van een slot wordt uitgeoefend door een externe kracht die op de deur drukt. Veel sloten kunnen niet werken onder zijwaartse belasting.

CONTINUE BELAST

Continue of constante stroom is een elektronische stroom die slechts in één richting loopt, en een constante. Dit in tegenstelling tot een pulserende stroom.

METAALOXIDE VARISTOR

Sloten met een metaaloxide-varistor (MOV) of simpelweg, varistor, zijn beschermd tegen spanningspieken. Ze zorgen voor een constante en betrouwbare stroomvoorziening en vergrendeling.

RUSTSTROOM/ARBEIDSSTROOM

Ruststroom sloten worden vergrendeld wanneer de stroom wordt ingeschakeld, en ontgrendeld wanneer de stroom wegvalt. Arbeidsstroom sloten zijn standaard vergrendeld wanneer de stroom is uitgeschakeld, en worden alleen ontgrendeld wanneer de stroom wordt ingeschakeld.

VERSTELBARE/VASTE SCHOOTVANGER

Sloten met een verstelbare schootvanger kunnen iets worden aangepast voor deuren die de neiging hebben uit te zetten of in te krimpen. Een vaste schootvanger betekent dat het slot niet op die manier kan worden aangepast.

IP-WAARDE

De IP-classificatie meet de bescherming tegen binnendringing. Het eerste cijfer loopt van 0-6 en geeft de bescherming tegen vaste stoffen, zoals stof, aan. Het tweede cijfer loopt van 0-8 en geeft de bescherming tegen vloeistoffen aan.

IK-WAARDE

De IK-classificatie meet de bescherming tegen mechanische impact. De schaal loopt van 1-10, waarbij 10 de hoogste waardering is en bescherming biedt tegen een kracht van 20 joule mechanische impact.

A woman in casual clothes is reaching out to pull a large wooden door open while carrying folders and a takeaway cup of coffee

CDVI sluitoplossingen

CDVI heeft een rijke geschiedenis in elektronische sloten van de hoogste kwaliteit. Al onze sloten zijn ontworpen voor de beste compatibiliteit met onze toegangscontroleoplossingen, en met brandwerende, hoogbeveiligde en externe opties is er iets voor elk project.