logo
A man in a wheelchair is silhouetted against a bright sunshine background

Wie gebruikt deurautomatisering?

Automatische deuren zijn nuttig in een enorme verscheidenheid van instellingen om vele verschillende redenen. Een van de meest voorkomende redenen om ze te installeren is om de toegankelijkheid en mobiliteit in een gebouw te verbeteren. Voor rolstoelgebruikers of andere mensen met beperkte mobiliteit (zoals mindervaliden, ouderen, mensen met een kinderwagen of mensen die zware lasten dragen), maakt een automatische deur het aanzienlijk gemakkelijker om in en rond een gebouw te komen.

Hygiëne is ook een veel voorkomende factor. Stelt u zich eens voor hoeveel mensen elke dag een deurklink aanraken in een druk gebouw. In omgevingen waar hygiëne een prioriteit is, zoals ziekenhuizen, laboratoria en verzorgingstehuizen, kunnen automatische deuren het risico van besmetting door het delen van oppervlakken elimineren.

Betere toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit
Betere veiligheid met gecontroleerde deurvergrendeling
Betere efficiëntie met automatisering en rapportage

Wat zijn de verschillende soorten automatische deuren?

Er zijn veel verschillende soorten automatische deuren, die elk geschikt zijn voor bepaalde omgevingen en gebouwtypen.

  • Draaideuren. Deze deuren gaan op dezelfde manier open als een normale handbediende deur, met scharnieren aan de buitenste lange zijde van de deur. Het kan gaan om een enkele of dubbele deurinstallatie. De motor die de deur duwt of trekt, kan boven de deur of onder de deur in de vloer worden geïnstalleerd.
  • Schuifdeuren. Deze deuren gaan open door langs een geleider te schuiven, zodat in het midden een open ruimte ontstaat. De aandrijving van schuifdeuren wordt meestal boven de deur geïnstalleerd, maar kan ook in de vloerrail worden ingebouwd. Schuifdeuren worden vaak aangetroffen in supermarkten en winkelcentra waar veel verkeer is.
  • Vouwdeuren. Dit type deur bestaat uit twee of vier vleugels die naast elkaar in een rij zijn aangebracht. Bij activering vouwen de vleugels zich in afwisselende richtingen om de ingang te openen en te onthullen. Vouwdeuren komen vaak voor wanneer draaideuren niet geschikt zijn vanwege de beperkte ruimte.
  • Doordraaideuren. Deze deuren komen vaak voor in grote kantoren en hotellobby’s. Zij bestaan uit een aantal vleugels die langs de lange zijde van de deur met elkaar zijn verbonden en die rond een centraal punt draaien. Ze creëren een luchtsluiseffect, omdat de ingang nooit volledig aan de buitenzijde is blootgesteld. Dit voorkomt dat koude lucht en lawaai van de straat het gebouw binnendringen..

 

Wat zijn de verschillende soorten automatisering?

Er zijn drie hoofdtypen automatisering voor deuren. Welke geschikt is voor een project hangt af van de veiligheidseisen, de behoeften van de gebruiker en de fysieke omgeving waarin de deur wordt geïnstalleerd.

  • Volautomatisch. De ingang is uitgerust met sensoren die detecteren wanneer een persoon de deur nadert. Wanneer een persoon wordt gedetecteerd, gaat de deur onmiddellijk open
  • Semi-automatisch. Er is een knop of een infrarood activeringssensor geïnstalleerd aan de zijkant van de deuropening. De deur gaat pas open wanneer een persoon in de buurt komt en op de knop drukt of met de hand voor de sensor wappert
  • Beveiliging gecontroleerd. De ingang wordt bediend door een toegangscontrolesysteem. Wanneer een persoon nadert, moet hij zijn identiteit valideren en verifiëren door een legitimatiebewijs te tonen: dit kan een kaart, een tag, een code op een toetsenbord of biometrische gegevens zoals een vingerafdruk zijn.

DIGIWAY deurautomatisering

DIGIWAY is een flexibele en betrouwbare automatiseringsoplossing voor draaideuren.

Volledig aanpasbaar en met smartphone-ondersteunde programmering op afstand, maakt DIGIWAY installatie en onderhoud eenvoudig.  DIGIWAY deurautomaten zijn een flexibele oplossing en kunnen worden geïnstalleerd op zowel enkele als dubbele deuren, en op binnen- en buitendeuren.

Er zijn twee versies van DIGIWAY-deurautomaten: de Plus en de Spring Return. Het is belangrijk dat u het juiste type deurautomaat voor uw project kiest.

Man using a laptop zoomed in on his hands on the keyboard

Inzicht in de EN16005-regelgeving

Automatische deuren worden gedefinieerd als machines. Als zodanig moeten installaties voldoen aan de BS EN 16005-regelgeving, om ervoor te zorgen dat automatische deuren geen risico vormen voor de gebruikers. Onze voorverpakte DIGIWAY kits worden geleverd met de belangrijkste onderdelen om het voldoen aan de regelgeving eenvoudig te maken.